Cara Setting Autoreply

Autoreply merupakan fungsi yang sangat hebat dalam pemasaran sms. Autoreply membantu anda menghantar dan menjawab kembali reply sms prospek dengan pantas tanpa perlu anda menaip satu persatu sms prospek secara manual.

 

Tips: Anda boleh create unlimited autoreply. Anda boleh setkan autoreply untuk dihantar ke semua list atau anda boleh setkan satu autoreply untuk dihantar ke spesifik list.
 

Anda hanya perlu setkan keyword tertentu bersama dengan kandungan mesej yang ingin direply kepada prospek atau pelanggan anda. Sebaik saja app mengesan keyword tersebut, kandungan sms yang telah anda setkan akan di reply kembali kepada prospek anda.

 

Nota: Autoreply akan berfungsi menjawab sms reply sekiranya contact tersebut wujud dalam mana-mana list anda. Anda boleh turn on auto subscriptions untuk reply nombor telefon yang tiada dalam list.
 

Cara setting autoreply.

 1. Pada menu utama, klik pada Auto Reply.
 2. Klik pada icon + untuk add new auto reply.
 3. Terdapat 2 pilihan:
  1. List : Pilih list untuk autoreply dihantar kepada spesifik list saja.
  2. All list : Autoreply kepada semua contact yang wujud pada mana-mana list.
 4. Pastikan anda thick pada activate untuk mengaktifkan autoreply ini. Jika tidak, autoreply tidak akan berfungsi.
 5. Pada ruangan keyword, masukkan keyword anda.
 6. Masukkan mesej anda diruangan Autoresponder message. Anda boleh masukkan #tags# untuk tujuan personalise.
 7. Forwad to phone sekiranya anda nak forwardkan ke telefon lain. Masukkan nombor telefon tersebut disini.
 8. Sekiranya anda hendak memindahkan contact tersebut secara automatik sebaik saja contact anda response ke autoreply ini, anda boleh aktifkan fungsi Move to contact to dan pilih list yang ingin anda pindahkan.
 9. Delay sending after sekiranya anda nak tunda seketika penghantaran autoreply ini. 0 bermaksud serta merta.
 10. Klik Ok.

 

Tips: Anda boleh setkan unlimited keyword. Pisahkan dengan koma untuk masukkan banyak keyword.
 

Tips: Untuk menjadikan autoreply anda lebih efektif, anda boleh aktifkan bersama dengan fungsi Manage Subscriptions untuk capture database prospek atau pelanggan. Pastikan keyword yang disetkan adalah sama di kedua-dua bahagian. Subscription rules akan trigger sebelum autoreply.
 

Tips: Untuk autoreply ke 2, ke 3 dan seterusnya, memadai dengan arahkan prospek anda hantar keyword yang pendek saja tanpa perlu disertakan nama dan email lagi. Ianya akan membantu memudahkan prospek anda dan mempercepatkan komunikasi dua hala. Format sms hanya digunakan sekali saja pada permulaan. Sistem akan detect data contact secara automatik didalam database untuk tujuan personalise.

Affendi Hussin

Affendi Hussin

Founder at MastaMobile
Masta Mobile diasaskan oleh Affendi Hussin untuk berkongsi segala kepakaran, teknik dan strategi pemasarannya untuk rujukan dan membantu lebih ramai usahawan online. Beliau berpengalaman luas dalam pemasaran mobile dan internet marketing sejak 2010 lagi..
Affendi Hussin

Latest posts by Affendi Hussin (see all)

Cara Setting Manage Subscriptions

Video tutorial ini akan menunjukkan langkah demi langkah cara untuk setting manage subcriptions bagi mengumpul senarai database dengan kaedah auto subscriptions serta menyimpan list secara automatik ke dalam kempen pemasaran sms anda.

 

Tips: Antara fungsi hebat Automation SMS, selain anda boleh melakukan auto subscriptions anda juga menguruskan banyak produk atau list hanya dari satu aplikasi yang sama tanpa perlukan smartphone yang berbeza. Memudahkan anda menguruskan semua kempen promosi untuk pelbagai produk dan list hanya dari satu app yang sama.
 

A. Langkah untuk mengaktifkan auto subscriptions:

 

 1. Klik pada Manage Subscriptions > pilih list yang anda nak setkan (dalam contoh diatas adalah Produk A)
 2. Klik pada list tersebut (contoh produk A) > klik pada Edit (icon pensil) pada menu.
 3. Terdapat 2 pilihan:
  1. Always subscribe new phone number – Sistem akan detect semua sms yang diterima, samada mengandungi keyword atau tidak dan capture list tersebut untuk disimpan ke dalam database list berkenaan.
  2. Subscribe base on keyword – Sistem akan capture dan simpan database tersebut berdasarkan keyword yang disetkan saja. SMS yang diterima tidak mengandungi keyword akan diabaikan. – DISARANKAN!
 4. Thick pada Turn on auto subscribe.(tanda berwarna hijau)

Tahniah! Kini anda dah pun berjaya mengaktifkan auto subscriptions!

 

Nota: Secara default, jika anda memilih mana-mana pilihan samada Always subscribe new phone number atau Subscribe base on keyword, aplikasi akan tetap menyimpan nombor telefon prospek anda ke dalam database.
 

Tips: Sebaiknya gunakan keword yang pendek dan ringkas iaitu kurang dari 5 abjad. Keyword boleh berupa huruf besar (cth: PRA),  atau huruf kecil (cth:; pra), gabungan huruf besar dan kecil (cth: prA), atau gabungan abjad dan nombor (cth: PR123), atau nombor saja (cth: 123) .
 

Walaubagaimana pun, anda disarankan untuk menyimpan tambahan 2 lagi data prospek iaitu NAMA dan EMAIL.Data ini sangat berguna dalam pemasaran anda pada masa akan datang.

 

B. Langkah untuk capture EMAIL prospek anda:

 

 1. Pada bahagian advanced configuration > pastikan anda thick (tanda warna hijau) pada kotak Fill contact email base on incoming message.
 2. Anda boleh biarkan saja ruang kotak putih tersebut kerana aplikasi ini berkebolehan untuk detect simbol ‘@’ secara automatik dan assign sebagai alamat email.

 

Nota: Menyimpan alamat email adalah pilihan saja. Sekiranya anda tidak berhasrat untuk melakukan pemasaran email, anda boleh abaikan fungsi ini.
 

Seperti yang dinyatakan diatas, sangat penting anda menyimpan NAMA prospek. Ianya boleh dikategorikan sebagai WAJIB dalam pemasaran database. Anda boleh personalise nama prospek dengan mudah dalam kempen promosi sms anda kelak.

 

C. Langkah untuk capture NAMA prospek anda:

 

 1. Thick (tanda warna hijau) pada Fill contact name base on incoming message.
 2. Pada ruangan Contain keywords, pastikan anda memasukkan keyword yang sama yang telah anda setkan pada Subscribe base on keyword mula-mula tadi (rujuk pada bahagian A sub-point b diatas).
 3. Pada ruangan terakhir Which keyword position of incoming message to extract Name, anda boleh biarkan saja, tak perlu usik apa-apa (default setting adalah 0),

 

Tips: Aplikasi ini mempunyai intelligent capture dimana ia berkebolehan untuk mengisikan First Name, Surname dan Name prospek anda secara automatik. Anda boleh melihat data tersebut didalam menu Manage Groups and Contacts kemudian.
 

Format SMS yang betul.

Paling penting anda perlu berikan arahan (Call to action) yang jelas kepada prospek anda. Supaya mereka tahu apakah keyword yang betul untuk mereka hantarkan.

Dibawah ini adalah contoh format SMS yang betul untuk diberikan pada prospek anda, Format ini adalah format standard yang digunakan di seluruh dunia dalam pemasaran sms.

 

KEYWORD NAMA EMAIL dan dihantar ke nombor 019XXXXXX.
 

Contoh: PRA Affendi Hussin affendihussin@gmail.com dan dihantar ke nombor 019XXXXXX

Dimana: 
PRA = KEYWORD
Affendi Hussin = NAMA
affendihussin@gmail.com = EMAIL

Affendi Hussin

Affendi Hussin

Founder at MastaMobile
Masta Mobile diasaskan oleh Affendi Hussin untuk berkongsi segala kepakaran, teknik dan strategi pemasarannya untuk rujukan dan membantu lebih ramai usahawan online. Beliau berpengalaman luas dalam pemasaran mobile dan internet marketing sejak 2010 lagi..
Affendi Hussin

Latest posts by Affendi Hussin (see all)

Create New Campaign List

Langkah pertama yang perlu anda lakukan sebelum memulakan pemasaran sms adalah dengan create new campaign list terlebih dahulu.

Video tutorial ini akan menerangkan langkah untuk create new campaign list bagi menguruskan kempen pemasaran sms dan mengumpul database list anda.

Campaign list adalah:

 1. Mewakili kempen pemasaran anda.
 2. Setiap list mempunyai database tersendiri
 3. Anda boleh sasarkan kempen promosi (seperti broadcast, schedule sms, follow up) anda ke list tersebut

 

Tips: Antara kelebihan app Automation SMS ini adalah anda boleh create unlimited campaign dan anda juga boleh mempunyai unlimited contacts (database)
 

Nota: Sekiranya anda ingin delete/remove mana-mana campaign list sedia ada, semua senarai contact atau database didalam list berkenaan juga akan turut didelete. Sila backup list tersebut sebelum delete/remove!

Affendi Hussin

Affendi Hussin

Founder at MastaMobile
Masta Mobile diasaskan oleh Affendi Hussin untuk berkongsi segala kepakaran, teknik dan strategi pemasarannya untuk rujukan dan membantu lebih ramai usahawan online. Beliau berpengalaman luas dalam pemasaran mobile dan internet marketing sejak 2010 lagi..
Affendi Hussin

Latest posts by Affendi Hussin (see all)

Cara Manage Groups and Contacts

Secara asasnya terdapat 4 kaedah untuk menambah contact ke dalam database. 2 daripada keadah tersebut adalah secara auto subscriptions dan 2 lagi kaedah adalah secara manual subscriptions.

A. Auto subscriptions

Auto subscriptions akan banyak membantu anda mengumpul senarai database secara automatik. Teknik paling efektif untuk menyimpan database. Teknik ini boleh digunakan menerusi:

 1. Manage subscriptions
 2. Webform – (fungsi terkini)

B. Manual subscriptions

Manual subscriptions boleh digunakan sekiranya anda mempunyai simpanan senarai database pelanggan atau prospek anda sebelum ini. Anda boleh import/upload atau menambah secata manual menerusi:

 1. Import Contacts
 2. Create new contact secara manual

Affendi Hussin

Affendi Hussin

Founder at MastaMobile
Masta Mobile diasaskan oleh Affendi Hussin untuk berkongsi segala kepakaran, teknik dan strategi pemasarannya untuk rujukan dan membantu lebih ramai usahawan online. Beliau berpengalaman luas dalam pemasaran mobile dan internet marketing sejak 2010 lagi..
Affendi Hussin

Latest posts by Affendi Hussin (see all)

Cara Mengaktifkan Activation License Code

Video tutorial ini akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana untuk mengaktifkan versi premium Automation SMS dengan memasukkan activation license code.

Activation license kod akan diberikan menerusi email bersama-sama dengan salinan resit pembayaran.

Nota: Semak salinan email pembelian anda dan dapatkan Bill ID.
 

Untuk mengaktifkan activation license code anda:

 1. Klik pada Updgrade & Suggestions >
 2. Klik pada Activate dibahagian bawah sekali.
 3. Masukkan kod tersebut diruangan Bill ID.

 

Nota: Untuk pengguna free version, anda boleh menggunakan segala fungsi yang ada seperti biasa, tetapi dihadkan kepada maksima 50 contacs & 2 campaign list saja.
Affendi Hussin

Affendi Hussin

Founder at MastaMobile
Masta Mobile diasaskan oleh Affendi Hussin untuk berkongsi segala kepakaran, teknik dan strategi pemasarannya untuk rujukan dan membantu lebih ramai usahawan online. Beliau berpengalaman luas dalam pemasaran mobile dan internet marketing sejak 2010 lagi..
Affendi Hussin

Latest posts by Affendi Hussin (see all)

Overview Aplikasi Automation SMS

Video ini akan menerangkan gambaran keseluruhan aplikasi Automation SMS dan bagaimana ia boleh membantu perniagaan anda menerusi pemasaran SMS.

Kompenan utama yang bakal membantu pemasaran anda:

 1. Autoreply
 2. Follow Up – (fungsi terbaru)
 3. SMS Broadcast / Blasting
 4. Schedule SMS
 5. Manage Groups & Contacs

Extra features terkini dan terbaru

 1. Intergrasi bersama pemasaran email – (fungsi terbaru)
 2. Manage subscriptions – (fungsi terbaru)
 3. Dan lain-lain.

Setiap topik diatas akan diperincikan dalam video-video tutorial berasingan bagi memudahkan pemahama anda.

Affendi Hussin

Affendi Hussin

Founder at MastaMobile
Masta Mobile diasaskan oleh Affendi Hussin untuk berkongsi segala kepakaran, teknik dan strategi pemasarannya untuk rujukan dan membantu lebih ramai usahawan online. Beliau berpengalaman luas dalam pemasaran mobile dan internet marketing sejak 2010 lagi..
Affendi Hussin

Latest posts by Affendi Hussin (see all)